Her finder du relevante informationer om konfirmation og konfirmations-forberedelsen for konfirmander, som jeg (Henrik Skov-Pedersen) har. 

 

 

Travelape i Vejen Kirke onsdag d. 8. nov. kl. 19.00

"Alle har et liv, der er værd at leve"
En tankevækkende aften, hvor også lattermusklerne bliver rørt, når "Travelape" skarpt på emnerne "Alle har et liv, der er værd at leve" og "Du er fantastisk. Ikke fordi du GØR, men fordi du er". Aftnen er for både konfirmander og forældre. Og da aftnen er en del af den almindelige konfirmations-forberedelse, går jeg ud fra, at alle konfirmander deltager, hvis jeg ikke hører andet. Men jeg håber også at mange konfirmandforældre har lyst til at deltage. Se evt. foredragspræsentation i højre spalte.

 

 

Udflugt til Århus lørdag d. 18. nov. 8.00-16.00

Vikinger, Hvide Krist og Powerty.
Vi mødes ved Vejen Kirke og kører herefter i busser til Århus, hvor vi skal:
Til Moesgaard museum for at høre om vikinger, Harald Blåtand og Danmarks dåbsattest
På powerty-walk; følges med en hjemløs rundt i Århus for at se hvordan det er at leve uden at have et hjem og et arbejde men i stedet leve som hjemløs i Århus. 
Skulle der være en enkelt konfirmand, der er forhindret, så skal vi have besked om dette senest d. 8. november. Medbring varmt tøj, godt fodtøj og madpakke. 
SÆRLIGT TIL FORÆLDRE: For at turen kan gennemføres på forsvarlig vis har vi brug for nogle forældre, der har lyst til at være med. Som udgangspunkt 2 fra hver klasse/hold. Send en mail, hvis du/I vil hjælpe og være med på turen. 

 

 

Nordisk gospeldag lørdag d. 13. jan. 13.00-20.00

En festlig, sjov og lærerig lørdag, som slutter med en musikgudstjeneste kl. 19.00, hvor vi håber at der er rigtig mange af I forældre, søskende, bedsteforældre osv. som har lyst til at deltage.
SÆRLIGT TIL FORÆLDRE: Vi søger nogle forældre som har tid og lyst til at hjælpe til ”i køkkenet”. Vi begynder kl. 13.00 og i løbet af eftermiddagen skal der være et par pause med forfriskninger og om aftnen spiser vi sammen. Tak om I, der har tid/lyst/mulighed til at hjælpe til, vil melde tilbage, så vi kan se om det hele kan lade sig gøre. Send en mail, hvis du/I vil hjælpe i køkkenet til gospel-dagen. 

 

 

Om konfirmationen - 31. jan. og 1. feb. kl. 19.00

Grønvangsskolen K-spor: Onsdag d. 31. januar kl. 19.00
Østerbyskolen A-spor: Torsdag d. 1. februar kl. 19.00
Ved disse konfirmandforældreaftner - der er for både konfirmander og forældre - vil jeg bl.a. give en orientering om den forestående konfirmation og der bliver rig lejlighed til at få svar på evt. spørgsmål herom. Efter kaffen vil der være en orientering om den resterende del af konfirmationsforberedelsen. Vi begynder i kirken og slutter i sognegården. Af hensyn til kaffen bedes konfirmanderne tilmeldt senest 24/1. Tilmelding kan ske nedenfor.
Skulle nogen være forhindret den aften, holdet har møde, da er I velkomne til i stedet at vælge den anden dag. Notér venligst dette i tilmeldingsformularen. En del af informationerne er af naturlige årsager fælles, men der kan være hold-relaterede informationer ligesom der også gives lejlighed til at konfirmander/ forældre drøfter spørgsmål i forb. med konfirmation og evt. Blå Mandag.
Tilmelding her

 

 

Praktiske oplysninger

Sygdom/fravær:
Er en konfirmand syg eller fraværende af anden grund bedes dette meddelt pr. tlf., SMS eller mail
Telefon: 75360359 eller 27570359
Mail: hspe@km.dk

Forskellige dokumenter og informationer:
Indskrivningsformular
Vejledning til Kirke-klippekort
Konfirmation 7. april 2018
Konfirmation 15. april 2018
Informationer vedr. konfirmationen

Facebook, mobil og mail

Udover kontakt via mobil og mail vil der også være informationer og kontaktmuligheder via Facebook, hvor der er en gruppe for konfirmander og forældre under navnet "Kon4Vejen - Henrik". Søg under grupper på Facebook. Der vil dog ikke være væsentlige/nødvendige informationer fra min side her, som konfirmander/forældre ikke også får via mobil/mail.

KLIK på ikonet og I kommer til den aktuelle gruppe. 

 

 

Gudstjenestetider på mobilen

Kirkekalenderen giver en let adgang til gudstjenester m.v. Vælg "Vejen Kirke" eller "Læborg Kirke" og du har gudstjenestetiderne lige i lommen :-)
Download her:

Google

iTunes

 

 

Om konfirmationsforberedelsen..
Hvad er det at gå "til præst"?

Skal - skal ikke konfirmeres?

Når du er konfirmeret...
... forstår du også præsten her :-)