Referat af menighedsrådsmøder

Referat 27. september  2017