Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Kistebegravelser i afd. A, B, C, D og Gl

Disse gravsteder, med én, to eller flere grave, er stadig den mest udbredte gravstedsform i vores del af landet.

Gravstederne her er omgivet af thujahække med en høj baghæk og en lavere hæk foran og i siderne. Gravstederne i disse afdelinger kan anlægges efter ejerens ønske med store eller små monumenter efter eget valg. I afdeling A, B og C findes der en del grave udlagt delvis i græs. Gravene er i den forreste del omkranset af thujahæk med en forkant af brosten. Inden for dette felt kan der opstilles gravminder efter eget valg. I den forreste del af gravstedet er der græs. Græs og hæk vedligeholdes og klippes af kirkegårdens personale.

Kistebegravelser med bueformede hække i afdeling E

Grave med bueformede hække er beregnet til kistebegravelser, der må dog efterfølgende nedsættes urner.

Naturformede gravsten (max højde 65 cm) opsættes mod hækkens østside. Der må foran gravstenen på et afgrænset område (ca. 25 cm) plantes sommerblom-ster og anbringes buketter i vase. Den resterende del af gravstedet udlægges i græs.

Kistebegravelser med stenplade

I plan med græsset i afdeling G

Stenpladen (størrelse 45 x 65 cm) skal være udført af upoleret sandsten eller granit og med inskriptionen nedhugget i stenen. Kirkegårdspersonalet anbringer på gravstederne en særlig vase med låg i plan med jordhøjde, hvor der må anbringes blomster. Anden form for gravpyntning må ikke finde sted.

I afdeling G findes desuden kistegrave anlagt helt i græs umiddelbart op mod de i området anlagte plantefelter (300 x 300 cm).Naturformede gravsten max 65 cm høje opsættes i plantefelternes ydergrænse.

Der afsættes plads til plantning af sommerblomster, buketter og lign. foran stenen.

Kistebegravelse i græs op mod plantefelter i afd. J

(C-Q 1-15)

Kistegrave anlagt helt i græs, umiddelbart op mod de i området anlagte plantefelter (150 cm x 300 cm). Felterne beplantes med Buxus sempervirens, der tilklippes som ?grønne tuer? omkring 20 cm over stenen.

Naturformede gravsten max 65 cm høje opsættes i plantefelternes ydergrænse.

Der afsættes plads til plantning af sommerblomster, buketter o. lign. foran stenen.

Kistebegravelser i de ukendtes grav i afd. J

(Q-W 1-9)

Her findes anonym kistebegravelse uden synlig afmærkning. Blomster og kranse lægges ved en fælles mindesten.