Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Urnebegravelser i afdeling UH

Til højre for indgangen til kirkegården, lige over for kirken og kapellet, er der anlagt en lille høj til urnegravsteder. Alle gravsteder er omkranset af buksbomhække af størrelsen 1 x 1 m. Hvert gravsted kan anlægges efter ejerens ønske med gravsten og planter, dog tilsigtes det, at hverken planter eller sten er så store, at de ødelægger hækken.

Urnebegravelser med stenplader

I plan med græsset i afdeling H.

Disse gravsteder er kun synligt afgrænsede af stenpladerne, der har størrelsen 45 x 65 cm. Stenpladerne skal være udført af upoleret sandsten eller af granit og med inskriptionen nedhugget i stenen. Kirkegårdspersonalet placerer en særlig vase med låg i plan med jordhøjde, hvor der må anbringes blomster som den eneste form for tilladte gravpyntning.

Urnebegravelser med naturformede gravsten

I afdeling H.

Her findes urnegrave anlagt helt i græs umiddelbart op mod de i området anlagte plantefelter (150 cm x 150 cm). Naturformede gravsten (max 65cm) opsættes i plantefelternes ydergrænse. Der afsættes plads til plantning af sommerblomster.

Urnebegravelser i en skovlignende beplantning

Gravene anlægges uden synlige afmærkninger. Der må opsættes natursten eller præfabrikerede natursten uden sokkelsten med inskription nedhugget i stenen (max størrelse 70 cm). Præget af skovbeplantning må ikke ændres med andre planter end den beplantning, der foretages af kirkegårdspersonalet.

Urnebegravelse i de ukendtes grav

I afd. D.

I den nordvestlige del af kirkegården, lige ved indgangen fra Vesterallé, finder man en fællesplæne for urner.

Det er den anonyme form for urneanbringelse i fællesanlæg, hvor der ikke er markering af de enkelte grave.

Blomster og kranse kan anbringes på pladsen foran den fælles gravsten lavet af billedhuggeren Hansen Jacobsen, der forestiller en sørgende engel.

Urnebegravelser i afdeling J (Q-U 9-15)

Her findes grave til anonym urnenedsættelse uden synlig afmærkning.

Blomster og kranse lægges ved fælles mindesten.

Urnebegravelse i de ukendtes grav i afdeling UK

Her findes grave til anonym urnenedsættelse uden synlig afmærkning.

Kiste- og urnebegravelse for børn indtil 2 år

Gravene kan enten anlægges helt i græs uden synlig afgrænsning evt. med en stenplade med navn nedlagt plant i græsset eller med hæk omkring, ved sidst-nævnte kan der opstilles gravsten og laves beplantning.