Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Leje af Sognegården

REGLER OG TAKSTER FOR BENYTTELSE AF "SOGNEGÅRDEN"

gældende fra 01.01-2016

Sognegården kan ikke lejes ud til arrangementer, der giver konkurrenceforvridende forhold.  F. eks mindesammenkomster, fester, frokoster etc.

Møder og sammenkomster skal normalt være afsluttet senest kl. 23.

Opstilling af borde og stole må arrangørerne selv sørge for, ligesom de efter mødets afslutning skal bringe møblerne tilbage til den oprindelige opstilling.

Ingen må få adgang til lokalerne, før den ansvarlige leder er til stede, og denne skal være den sidste, der forlader dem.

Lederen må ved arrangementets afslutning sørge for, at lokalerne udluftes, at vinduerne derefter lukkes, og at lyset slukkes såvel i lokalerne som på toiletterne.

TYVERIALARM TILSLUTTES

Benyttes lokalerne til sammenkomster for børn og unge, skal der være mindst 2-3 voksne ansvarlige ledere til stede under sammenkomsten.

Hvis lokalerne eller inventar beskadiges, skal det skriftligt meddeles kirketjeneren samme dag elleraften. (meddelelse skal lægges i køkkenet). Regning for istandsættelse eller nyanskaffelse skal betales af arrangørerne.

Nøglen til lokalerne afhentes på kirketjenerens kontor i kontortiden og afleveres efter brugen i "SOGNEGÅRDENS" brevsprække. BEMÆRK TYVERIALARM, se NB.

Der må ikke nydes alkoholiske drikkevarer uden menighedsrådets tilladelse.

Ved lån af lokalerne til koncerter og større arrangementer, som er menighedsrådet uvedkommende, betales der normalt 350,- kr. pr. lokale for lys, varme og rengøring. Arrangørerne kan dog i særlige tilfælde ansøge menighedsrådet om hel eller delvis fritagelse for betaling.

For lån af lokaler/AV- midler og køkkenfaciliteter ved kaffedrikning betales 400,- kr. pr mødelokale. Benyttet service vaskes op og stilles på plads af arrangørerne umiddelbart efter mødet.

ØNSKES SÆRLIG HJÆLP VED ARRANGEMENTER, AFTALES OG AFREGNES DET MED KIRKONTORET.
                                                                                

VEJEN MENIGHEDSRÅD.

Lån af Sognegården til et efterfølgende arrangement (kaffebord) i forbindelse med en gudstjeneste/kirkelig handling, hvor der er medvirken fra en præst ved kirken

Sognegården kan lånes uden betaling ved ovennævnte arrangementer

 Arrangørerne skal selv stå for bordopstilling, opvask, oprydning etc.

 Lokalerne skal afleveres i samme stand og med den aftalte bordopstilling

 Bordopstillingen og den endelige aflevering af lokalerne aftales med kirketjeneren 


 Kirkebilsordningen gælder ikke til disse arrangementer!

 

Sognegården kan ikke lånes til receptionslignende arrangementer i forbindelse med bryllupper, dåb og bisættelser/begravelser

Vejen 25. april 2017